Overslaan en naar de inhoud gaan

sepsis - S.aureus

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

flucloxacilline iv 1000mg 6dd

of

flucloxacilline iv oplaaddosis 1000mg, 6000mg continue per 24 uur

Opmerking:

Frobaz remarks

Therapie bij gecompliceerde S. aureus bacteriëmie, oplaaddosis 2000 mg, 12000 mg continue per 24 uur. 

≥ 18 jaar

Indicaties: sterk vermoeden op- of bewezen cefalosporine-en meropenem-allergie of een eerdere ernstige 'delayed type' allergie op een ß-lactam antibioticum

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

vancomycine iv oplaaddosis 20mg/kg, 40mg/kg continue per 24 uur

of

vancomycine iv oplaaddosis 30mg/kg, 20mg/kg 2dd

Opmerking:

Frobaz remarks

Onderhoudsdosering vancomycine afhankelijk van gemeten spiegels en van nierfunctie, zie bij vancomycine en bij TDM vancomycine 

Algemene opmerkingen

Het toevoegen van aminoglycosiden wordt NIET aanbevolen

Behandel ongecompliceerde S. aureus bacteriëmie 14 dagen intraveneus. Ongecompliceerd = patiënten die geen vasculaire prothese hebben, geen aangetoonde strooihaarden en geen persisterende bacteriëmie (positieve bloedkweek ≥ 72 uur na start gerichte antibiotica). Indien er sprake is van een ongecompliceerde S. aureus bacteriëmie kan de dosering verlaagd worden naar 1000 mg 6dd of bij voorkeur 6000 mg per 24 uur iv als continue dosering. 

Behandel gecompliceerde S. aureus bacteriëmie 4-6 weken waarvan minstens 14 dagen intraveneus, duur behandeling wordt bepaald door aard strooihaard en klinisch beloop.

Intraveneuze behandelduur altijd 14 dagen na start adequate therapie waarbij de eerste 24 uur of langer empirische therapie met amoxicilline/clavulaanzuur, cefuroxim of ceftriaxon ook meegerekend mogen worden als adequate therapie. 

48 uur na start adequate therapie controle bloedkweken afnemen. Als deze positief worden dan dezelfde dag weer nieuwe bloedkweken afnemen, dan wordt de therapieduur vanaf de eerste negatieve bloedkweek. 

Verricht altijd een transthoracale echo cor (TTE). Bij negatieve TTE en hoog risico endocarditis vervolgens een transoesofageale echo cor (TEE). Link naar richtlijn voor behandeling endocarditis. 

Alternatief voor flucloxacilline iv bij hemodialyse patienten: cefazoline iv 2000mg na dialyse (dus 3 keer 2 gram per week). Let op: deze therapie is alleen adequaat bij hemodialyse patienten! Achtergrondinformatie: cefazoline iv 2000mg na dialyse leidt tot continu adequate spiegels en daarom kan dit als alternatief voor flucloxacilline gegeven worden aan hemodialyse patienten.

Bij verdenking geïnfecteerd kunstmateriaal toevoegen rifampicine po/iv 450mg 2dd  (pas starten 3-5 dagen na start adequate behandeling S. aureus en bij aangetoonde gevoeligheid voor rifampicine).

Voor verdere behandeling raadpleeg ook uw lokale werkplan S. aureus bacteriëmie. 

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-7744.7
Bijgewerkt: 06/26/2024 - 13:19
Status: Published