Overslaan en naar de inhoud gaan

Dosering bij “I” gevoeligheid

 

Wanneer er in het antibiogram een ‘I’ gerapporteerd is, moet de hoge dosering van het 

antibioticum/antimycoticum gegeven worden om klinisch voldoende effect te bereiken bij behandeling 

van de infectie veroorzaakt door dat micro-organisme. Een ‘I’ betekent dus dat het micro-organisme 
wel gevoelig is, maar dat een hoge dosering gebruikt moet worden.

     
Ook de indicatie kan maken dat er hoog of anders gedoseerd moet worden, bijvoorbeeld meningitis of 
endocarditis: kijk hiervoor bij de indicaties in het antibioticaboekje. 

Indien een 'I' gerapporteerd is, is het middel niet geschikt voor behandeling van meningitis, en mogelijk 

minder of niet geschikt voor de behandeling van endocarditis of een andere endovasculaire infectie: 

overleg met consulent Infectieziekten of medische microbiologie. 

Als antibioticum of antimycoticum niet in de tabel vermeld staat, maar wel een 'I' is gerapporteerd, 

overleg met de consulent infectieziekten of medische microbiologie.

 

Doseringen in de tabel zijn doseringen bij normale nierfunctie, voor volwassen patiënten.

    Hoge dosering bij “I” gevoeligheid  
  amoxicilline  oraal: 750 mg of 1000 mg 3 dd 
iv: 2000 mg 6 dd 
 
  amoxicilline-clavulaanzuur  oraal: 875 mg amoxicilline + 125 mg clavulaanzuur) 3 dd           iv: 3dd 1200mg amoxi/clav en 3dd 1000 mg amoxi (om en om)  
  aztreonam 2000 mg 4 dd iv  
  benzylpenicilline 2 MU 4 tot 6 dd iv  
  cefotaxim 2000 mg 3 dd iv  
  ceftazidim 2000 mg 3 dd iv  
  ceftriaxon 2000 mg 2 dd iv   
  cefuroxim iv 1500 mg 3 dd iv*  
  ciprofloxacine 750 mg 2 dd oraal of 400 mg 3 dd iv  
  clarithromycine 500 mg 2 dd oraal  
  doxycycline 200 mg 1 dd oraal  
  erytromycine 4dd1 gram oraal of iv  
  fluconazol 800 mg 1dd oraal of iv  
  imipenem-cilastatine

1000 mg 4 dd iv 

NB: dosisadvies heeft betrekking op imipenem component

 
  levofloxacine 500 mg 2 dd oraal of 500 mg 2 dd iv  
  meropenem 2000 mg 3 dd iv verlengde infusie (3h)  
  mupirocine Middel niet geschikt voor langdurige dekolonisatie bij S. aureus dragerschap  
  piperacilline-tazobactam 4000 mg piperacilline + 500 mg tazobactam 
4 dd iv verlengde infusie (3h)
 
  tetracycline 4dd 500mg  
  trimethoprim-sulfamethoxazol  oraal: 1200 mg sulfamethoxazol + 240 mg trimethoprim 2 dd  
iv: 1200 mg sulfamethoxazol  + 240 mg trimethoprim 2 dd 

 

 
  * hoge dosering is zelfde als standaard dosering voor gram-negatieve bacteriën  
           

Tabel vastgesteld door SWAB bestuur, april 2022