Overslaan en naar de inhoud gaan

Reservelijst antibiotica

Reserve-antibiotica zijn antibiotica, die niet binnen het normale antibioticabeleid opgenomen zijn, waarbij gebruik incidenteel geïndiceerd is bij speciale resistente micro-organismen of in specifieke klinische gevallen. Vaak gaat het om geneesmiddelen met een zeer breed spectrum, of om nieuwere, duurdere geneesmiddelen met een speciale niche voor gebruik. Voor alle reservemiddelen geldt dat zij over het algemeen pas in aanmerking komen nádat de resultaten van de kweek en resistentiebepalingen bekend zijn. Wanneer het voorschrijven plaatsvindt vóórdat dat een verwekker is aangetoond, dient dit altijd ondersteund worden door het afnemen van de juiste diagnostiek, met het doel te verwekker te identificeren zodat versmalling alsnog kan plaatsvinden. Bewaking van het antibioticabeleid en voorkomen van onterecht gebruik van breed spectrumantibiotica is de achterliggende gedachte bij het opstellen van een lijst met reserve-antibiotica.

Binnen het FROBAZ is de afspraak gemaakt dat bij de reservemiddelen de arts-microbioloog de apotheek telefonisch informeert wanneer gebruik van deze geneesmiddelen geadviseerd wordt en dat de apotheker de arts-microbioloog of infectioloog informeert wanneer deze geneesmiddelen voorgeschreven worden zonder dat hierover bericht kwam.

 

Antibacteriële geneesmiddelen

Amikacine

Aztreonam

Ceftaroline

Ceftazidim/avibactam

Ceftolozaan/tazobactam

Colistine iv

Daptomycine

Ertapenem

Fidaxomicine

Gentamicine; alleen bij indicatie endocarditis (ivm aangepaste streefspiegels)

Imipenem/cilastatine

Linezolid

Meropenem

Moxifloxacine; uitgezonderd hematologie

Pivmecillinam

Teicoplanine

Tobramycine

Tigecycline

Vancomycine iv; > dan eenmalig, geen IC of Hematologie

 

Antimycotica

Amfotericine B (alle geneesmiddelformuleringen)

Anidulafungin; buiten de IC

Caspofungine; buiten de IC

Flucytosine

Isavuconazol

Micafungine

Posaconazol

Voriconazol; buiten de IC

 

Antivirale middelen

Foscarnet