Overslaan en naar de inhoud gaan

TDM-gentamicine/tobramycine

 

Dosering Gentamicine/Tobramycine

Volwassenen:

Tabel genta/tobra indicaties en dosering

 

Kinderen:

Voor het doseren bij kinderen wordt verwezen naar het kinderformularium

Geneesmiddel | Gentamicine | Kinderformularium
Geneesmiddel | Tobramycine | Kinderformularium

 

TDM Gentamicine/Tobramycine

Het is aangetoond dat optimaliseren van de dosering aan de hand van streefwaarden voor top- en dalspiegels leidt tot betere overleving en minder bijwerkingen. Recentere data heeft echter aangetoond dat de 24-uurs blootstelling (area-under-the-curve of AUC24) een mogelijk betere voorspeller is van effectiviteit.

 

Op welk tijdstip en hoe vaak TDM:

> Voor therapie korter dan 3 dagen en een normale nierfunctie is spiegelcontrole niet nodig.

> Therapie langer dan 3 dagen en een normale nierfunctie:

 • Op basis van top / dalspiegel óf AUC laten bepalen uiterlijk voor de 4de gift (zie onderstaand optie 1 en 2)
  Nb, in de praktijk wordt nog vaak gebruik gemaakt van top/dalspiegel meting
 • Vervolgens 2 x per week een dalspiegel laten bepalen zolang de therapie in dezelfde dosering en bij ongewijzigde nierfunctie wordt voortgezet
 • Na iedere aanpassing van de dosering zowel een dalspiegel als een topspiegel laten bepalen na de eerstvolgende gewijzigde gift

 

Optie 1: op basis van top / dalspiegels:

 • Dalspiegel: vlak voor een nieuwe gift
 • Topspiegel: 1 uur na de start van een gift toegediend in 30 minuten

Optie 2: op basis van AUC

 • Spiegel tussen 6-22 uur na de gift (meestal de volgende ochtendronde)
 • Indien mogelijk: topspiegel 1 uur na de start van een gift toegediend in 30 minuten

 

  Streefwaarde spiegels

  Streefspiegels tobramycine en gentamicine

  * Bij doseerinterval >24 uur, reken met de gemiddelde AUC per 24 uur.

   

  Nierfunctiestoornis

  Tabel doseeraanpassing genta/tobra bij nierfunctiestoornissen

  Let op: Bepaal bij nierfunctiestoornissen tijdig een dalspiegel ter voorkoming van cumulatie en doseer vervolgens op geleide van de uitslag van de spiegels.
  Let op: Het verlagen van de startdosering is gebaseerd op een adequate blootstelling, op basis van de AUC. In de praktijk wordt gentamicine en tobramycine gedoseerd op de dal en topspiegel. Door het verlagen van de startdosering kan de Cmax lager uitvallen. Doseer daarom altijd op basis van de daadwerkelijke spiegels en pas waar nodig aan.  

   

  Leverfunctiestoornis

  Gentamicine en Tobramycine worden nauwelijks gemetaboliseerd door de lever. De leverfunctie heeft weinig effect op de farmacokinetiek van beide geneesmiddelen. Om deze reden is geen dosisaanpassing nodig voor patiënten met lever insufficiëntie.

   

  Obesitas

  Zowel lichaamsgewicht als de nierfunctie heeft een belangrijke invloed op de farmacokinetiek van gentamicine en tobramycine. Recent is op basis van farmacokinetisch onderzoek in niet-obese, obese en morbide obese individuen een doseeradvies voor patiënten met een lichaamsgewicht >100 kg opgesteld. Dit doseeradvies houdt rekening met de nierfunctie, gemeten als CKD-EPI, en het lichaamsgewicht. Hiermee kan een vergelijkbare AUC worden bereikt als die wordt verwacht bij niet-obese patiënten met een normale nierfunctie die 6 mg/kg TBW krijgen. Het advies is om direct na de eerste gift spiegels te meten om de vervolgdosering en doseerinterval te individualiseren.

  Tabel genta/tobra doseren bij obesitas en nierfunctieproblemen

  # Overweeg een 25% lagere dosering bij patiënten opgenomen op de IC.

   

  Achtergrondinformatie:

  Voor meer achtergrond informatie zie monografie van Gentamicine en Tobramycine op www.tdm-monografie.org of UMCG bepalingenwijzer.

  https://tdm-monografie.org/monografie/gentamicine

  https://tdm-monografie.org/monografie/Tobramycine