Overslaan en naar de inhoud gaan

vancomycine

J - Antiinfectives For Systemic Use -> J01 - Antibacterials For Systemic Use -> J01X - Other Antibacterials -> J01XA - Glycopeptide Antibacterials -> J01XA01 - Vancomycin
Administratie categorie: Vrij Medicatie groep: antibacterieel

Grenswaarden

≥ 18 jaar
GewichtROADosering
ROA:
po
Dosering:
min. 125mg 4 dd tot max. 500mg 4 dd
Opmerkingen:

per os alleen bij pseudomembraneuze colitis

Standaard doseringen

≥ 18 jaar
GewichtROAoplaad dosisDosering
ROA:
iv
oplaad dosis:
25mg/kg
Dosering:
20mg/kg 2 dd
ROA:
iv
oplaad dosis:
30mg/kg
Dosering:
15mg/kg 3 dd
ROA:
iv
oplaad dosis:
15mg/kg
Dosering:
30mg/kg continue per 24 uur
ROA:
iv
oplaad dosis:
20mg/kg
Dosering:
40mg/kg continue per 24 uur
Opmerkingen:

Bij intraveneuze toediening betreffen de bovenste twee doseringen een intermitterend schema, en de onderste twee doseringen zijn continue (over 24uur). De voorkeur wordt gegeven aan continue infusie van vancomycine. De continue dosering van 30mg/kg is de reguliere onderhoudsdosering, dit kan eventueel verhoogd worden naar 40mg/kg bij hematologie patiënten of ernstige sepsis. Voor TDM verwijzen we naar de TMD monografie vancomycine op het Frobaz.

Nierfunctie

≥ 18 jaar
ROAGFRDoseringIntervalOpmerkingen
ROA: iv
GFR:
50 - 80
Dosering:
Onderhoud: 2000mg/24uur
Opmerkingen:
Let op, oplaaddosering conform normale nierfunctie. 24 na start controle van spiegels en nierfunctie.
GFR:
20 - 50
Dosering:
Onderhoud: 1500mg/24uur
Opmerkingen:
Let op, oplaaddosering conform normale nierfunctie. 24 na start controle van spiegels en nierfunctie.
GFR:
10 - 20
Dosering:
Onderhoud: 1000mg/24uur
Opmerkingen:
Let op, oplaaddosering conform normale nierfunctie. 24 na start controle van spiegels en nierfunctie.
GFR:
<10
Dosering:
Onderhoud: 500mg/24uur
Opmerkingen:
Let op, oplaaddosering conform normale nierfunctie. 24 na start controle van spiegels en nierfunctie.
Renale eliminatie: 80%

Nierfunctie-vervangende therapie

CAPD: Geen invloed, 15 mg/kg i.v. elke 4-7 dagen; intraperitoneaal diverse schema’s bijv. 2 g ip 1x/5-7 dagen of 1 dd 50 mg via CAPD zak voorafgegaan door een oplaaddosis. (zie Frobaz: 'Peritonitis - bij CAPD, onbekende verwekker')

Hemodialyse: Normale oplaaddosering waarna 500 mg na dialyse. Spiegel dient voor de dialyse afgenomen te worden, afhankelijk van de spiegel wordt een nieuwe dosis vancomycine aan het einde van de dialyse sessie toegediend.

CAV / VVHD: Normale oplaaddosering waarna 1000mg/24uur, 24 uur na start van infuus spiegel bepalen en eventueel dosering aanpassen.

Interacties

Interactie met (ATC): Verwacht effect:
Interactie met (ATC):
J01G - Aminoglycoside Antibacterials
Verwacht effect:
toename nefrotoxiciteit

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.

Algemene opmerkingen

Metadata

Swab vid: M-498963.3
Bijgewerkt: 07/29/2022 - 15:48
Status: Published

Externe links
Categorie