Overslaan en naar de inhoud gaan

Disclaimer

Disclaimer regionaal formularium

Het FROBAZ is zeer zorgvuldig te werk gegaan bij het opstellen van de in dit antibioticaformularium opgenomen adviezen. Desalniettemin kunnen er fouten geslopen zijn in uiteindelijke teksten. Het FROBAZ aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit onjuistheden in dit beleid. Het FROBAZ volgt zo veel mogelijk de landelijke SWAB-adviezen. In enkele gevallen is hiervan afgeweken en is een eigen regionaal advies geformuleerd.

In 2012 is een papieren versie van het FROBAZ regionaal antibioticabeleid uitgegeven. Discrepanties met de papieren versie zijn, in verband met in de tijd doorgevoerde updates onvermijdelijk. De digitale versie prevaleert in dat geval boven de inhoud van het boekje. 

 

 

Disclaimer Nationaal SWAB-formularium

De adviezen in dit antibioticaformularium en de richtlijnen van de SWAB zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld door een groep van deskundigen, volgens de elders beschreven procedure (www.swab.nl - professionals - richtlijnen - format richtlijnontwikkeling). De adviezen en richtlijnen hebben een algemeen karakter en kunnen daarom niet zonder meer worden toegepast. Zij moeten door de gebruiker beoordeeld worden en zonodig aangepast aan de lokale omstandigheden. Er is dus een eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker bij de toepassing van de adviezen en richtlijnen van de SWAB.