Reservelijst antibiotica

Reserve-antibiotica zijn antibiotica, die niet binnen het normale antibioticabeleid opgenomen zijn, waarbij gebruik incidenteel geïndiceerd is bij speciale resistente micro-organismen of in specifieke klinische gevallen. Vaak gaat het om middelen met een zeer breed spectrum, of om nieuwere, duurdere middelen met een speciale niche voor gebruik. Bewaking van het antibioticabeleid en voorkomen van onterecht gebruik van breed spectrumantibiotica is de achterliggende gedachte bij het opstellen van een lijst met reserve-antibiotica. Bij deze middelen is de afspraak dat de arts-microbioloog de apotheek telefonisch informeert wanneer gebruik van deze middelen geadviseerd wordt en dat de apotheker de arts-microbioloog of infectioloog informeert wanneer deze middelen voorgeschreven worden zonder dat hierover bericht kwam.

 • Amfotericine B, Liposomaal
 • Amikacine
 • Anidulafungin, buiten de IC
 • Aztreonam
 • Ceftaroline
 • Colistine iv
 • Daptomycine
 • Fidaxomicine
 • Gentamicine alleen bij indicatie endocarditis (in verband met aangepaste streefspiegels).
 • Linezolid
 • Meropenem/imipenem
 • Moxifloxacine, uitgezonderd hematologie
 • Quinupristine-dalfopristine
 • Teicoplanine
 • Tobramycine
 • Tigecycline
 • Vancomycine iv, >  dan éénmalig, geen IC of hematologie HIC