Overslaan en naar de inhoud gaan

Indeling type allergie

Omschrijving:

Type reactie (tijd na toediening):

  • directe reactie (0-1 u):

            anafylaxie: mediator IgE.

            hypotensie: IgE.

            larynxoedeem, bronchusobstructie, rhinitis: IgE.

           urticaria, angio-oedeem, erytheem of jeuk: IgE.

  • versnelde reactie (1-72 u):

            urticaria, angio-oedeem, erytheem of jeuk: mediator IgE (+IgG).

            larynxoedeem, bronchusobstructie: IgE (+IgG).

  • uitgestelde reactie (van 72 u tot wk):

           geneesmiddelen exantheem (morbilliform):    idiopathisch.

           Stevens-Johnson-syndroom:                           idiopathisch.

           exfoliatieve dermatitis:                                     idiopathisch.

           hypersensitivity vasculitis: mediator                 Ag-Ab complexen?

           geneesmiddelenkoorts:                                    Ag-Ab complexen?

           serumziekte:                                                     Ag-Ab complexen?

           interstitiele nefritis:                                            IgG, IgM.

           immuun hemolytische anemie:                         IgG, IgM.

           neutro-, trombopenie:                                       IgG, IgM.

 

 

Bron Antibiotische Therapie Erasmus MC, Rotterdam; 2002