TDM-voriconazol

Het is momenteel niet bewezen dat spiegelbepaling van voriconazol de outcome verbetert. Er is wel plaats voor het meten van een dalspiegel (op dag 3, 7 en 10 en 14 en daarna 1 tot 2 keer per week) bij:

  1. Alle patiënten opgenomen op een IC.
  2. Patiënten waar mogelijk geneesmiddeleninteracties spelen
  3. Patiënten waar de absorptie van het oraal gegeven voriconazol onduidelijk is en intraveneuze toediening ongewenst is
  4. Progressie van het klinisch beeld onder voriconazoltherapie.

Streefwaarde tussen 1.5 en 3.5 (tot 5) mg/L.

 

Vanaf dag 10 van de behandeling met voriconazol kan bij een te hoge of te lage spiegel dosisaanpassing volgens onderstaand schema gebeuren met nadien insturen van een nieuwe spiegel voor de 5e gift van de aangepaste dosis.

 

                             Dosering iv (elk 12 uur)___________________________ Voriconazolspiegel

                            4 mg/kg __ 5 mg/kg __ 6 mg/kg __ 7 mg/kg

                            6 mg/kg __ 7 mg/kg __ 8 mg/kg __ 8.5 mg/kg ___________ <0.1 mg/L

                            6 mg/kg __ 7 mg/kg __ 7 mg/kg __ 8 mg/kg ____________ 0.1-0.4 mg/L

                            5 mg/kg __ 6 mg/kg __ 7 mg/kg __ 8 mg/kg ____________ 0.5-1.0 mg/L

                            5 mg/kg __ 6 mg/kg __ 6 mg/kg __ 7 mg/kg ____________ 1.0-1.5 mg/L

                            4 mg/kg __ 5 mg/kg __ 6 mg/kg __ 7 mg/kg ____________ 1.5-2.0 mg/L

                            4 mg/kg __ 5 mg/kg __ 5 mg/kg __ 6 mg/kg ____________ 2.0-3.5 mg/L

                            3 mg/kg __ 4 mg/kg __ 4 mg/kg __ 5 mg/kg ____________ 3.5-5.0 mg/L

                            2 mg/kg __ 3 mg/kg __ 3 mg/kg __ 4 mg/kg ____________ > 5.0 mg/L

                           

                            Dosering po (elk 12 uur)_______________________________Voriconazolspiegel

                            200 mg ____ 250 mg ____ 300 mg ____ 400 mg

                           

                           400 mg ____ 400 mg ____ 400 mg ____ 500 mg ____________ <0.1 mg/L

                            400 mg ____ 400 mg ____ 400 mg ____ 500 mg ____________ 0.1-0.4 mg/L

                            300 mg ____ 300 mg ____ 400 mg ____ 450 mg ____________ 0.5-1.0 mg/L

                            250 mg ____ 300 mg ____ 350 mg ____ 450 mg ____________ 1.0-1.5 mg/L

                            200 mg ____ 250 mg ____ 300 mg ____ 400 mg ____________ 1.5-2.0 mg/L

                            200 mg ____ 250 mg ____ 300 mg ____ 400 mg ____________ 2.0-3.5 mg/L

                            150 mg ____ 200 mg ____ 250 mg ____ 300 mg ____________ 3.5-5.0 mg/L

                            100 mg ____ 150 mg ____ 150 mg ____ 200 mg ____________ > 5.0 mg/L