Overslaan en naar de inhoud gaan

prikaccident of seksueel contact

Algemene opmerkingen

Voor indicatiestelling:

zie het prikaccidentenprotocol van uw ziekenhuis of de landelijke Richtlijn prikaccidenten.

 

Bij significant risico op hepatitis B:

Risico op overdracht van HBV en niet of onvoldoende beschermd tegen HBV.

hepatitis B immuunglobuline 500 IE (= 5 ml) im (kinderdosering: 8 IE/kg).

Toedienen dient zo snel mogelijk (liefst binnen 24 uur na incident) plaats te vinden.

Tevens dient liefst binnen 24 uur doch uiterlijk binnen 7 dgn gestart te worden met actieve vaccinatie tegen HBV. (schema 0,1, 6 mnd, met titercontrole 4 wkn na laatste vaccintoediening).

 

Bij significant risico op HIV:

Overleg voor start van PEP ( post expositie profylaxe) altijd met de internist infectioloog in het MCL ( buiten kantooruren met de dienstdoend internist)

Start zo snel mogelijk, bij voorkeur < 2 uur. Start meer dan 72 uur na accident is niet zinvol.

PEP (post-expositie profylaxe) Volwassenen: wordt gedurende 4 weken gegeven en bestaat uit:

 

Emtricitabine/tenofovir tabletten (Truvada®) á 200 mg emtricitabine en 245 mg tenofovir 1 dd 1 tablet à 24 uur;

Samen met:

Dolutegravir 50 mg 1 dd 1 tablet à 24 uur.

Innemen met voedsel. Niet tegelijk met ferrofumaraat innemen.

 

NB1: Neem in het geval van een hoogrisicoaccident bij een bekende HIV positieve bron altijd direct contact op met een hiv-behandelaar, omdat het noodzakelijk kan zijn de samenstelling van de PEP aan te passen i.v.m. mogelijk resistentie van het virus.

 

NB2: bij eGFR<50 geen Truvada geven. PEP bestaat dan uit:

Combivir® (zidovudine 300 mg en lamivudine 150 mg) 2 dd 1 à 12 uur;

Samen met:

Dolutegravir 50 mg 1 dd 1 tablet à 24 uur.

 

NB3: bij zwangerschap van het slachtoffer altijd contact opnemen met een hiv-behandelaar. Geen dolutegravir geven. PEP bestaat dan uit:

Emtricitabine/tenofovir tabletten (Truvada®) á 200 mg emtricitabine en 245 mg tenofovir 1 dd 1 tablet à 24 uur;

Samen met:

Atazanavir 300 mg 1 dd 1 tablet à 24 uur;

Samen met:

Ritonavir 100 mg 1 dd 1 tablet à 24 uur.

 

PEP (post-expositie profylaxe) Kinderen: wordt gedurende 4 weken gegeven en bestaat uit:

Zidovudine (susp 10mg/ml, caps 100mg, tabl 300mg): 360-480mg/m2 in 2dd (max 2 dd 300mg)

Lamivudine (susp 10mg/ml, tabl 100mg, 150mg of 300mg): 8mg/kg in 2xdd (max 2 dd 150mg)

Kaletra (Lopinavir/Ritonavir susp 80/20 mg/ml, tabl 100/25mg of 200/50mg): 600/150mg/m2/dag in 2dd (max 2 dd 400/100mg)

 

Standaard PEP pakket (Emtricitabine/tenofovir + dolutegravir) met voldoende medicatie tot de volgende werkdag is aanwezig op de SEH van het MCL of in de apotheek van het ziekenhuis.

Alternatieve middelen (Combivir, Atazanavir en ritonavir) en kinderdoseringen zijn aanwezig in de apotheek van het MCL, 

Bronnen

Categorie
Metadata

Swab vid: G-8814.7
Bijgewerkt: 11/05/2020 - 16:37
Status: Published