Gastrointestinale chirurgie

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

cefazoline iv eenmalig

Opmerking:

maag/duodenum chirurgie met openen van het lumen

Medicatie:

cefazoline iv eenmalig

Opmerking:

open cholecystectomie

Medicatie:

cefazoline iv eenmalig

Opmerking:

laparoscopische cholecystectomie: alleen profylaxe bij omstandigheden met een verhoogd risico op gecontamineerde gal, zoals bij hoge leeftijd van de patiënt, acute cholecystitis of status na interventie aan de galwegen.

Medicatie:

cefazoline iv eenmalig

+

metronidazol iv 500mg eenmalig

Opmerking:

dunnedarm- en colorectale chirurgie, appendectomie

Opmerking: andere laparotomieën (schone ingrepen): geen profylaxe
≥ 18 jaar

Indicaties: Betalactam allergie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

cotrimoxazol (sulfamethoxazol + trimethoprim) iv 960mg

Opmerking:

maag/duodenum chirurgie met openen van het lumen

Medicatie:

cotrimoxazol (sulfamethoxazol + trimethoprim) iv 960mg

Opmerking:

open cholecystectomie

Medicatie:

cotrimoxazol (sulfamethoxazol + trimethoprim) iv 960mg

Opmerking:

laparoscopische cholecystectomie: alleen profylaxe bij omstandigheden met een verhoogd risico op gecontamineerde gal, zoals bij hoge leeftijd van de patiënt, acute cholecystitis of status na interventie aan de galwegen.

Medicatie:

cotrimoxazol (sulfamethoxazol + trimethoprim) iv 960mg

+

metronidazol iv 500mg

Opmerking:

dunnedarm- en colorectale chirurgie, appendectomie

Algemene opmerkingen

Wanneer na de operatie aan de tractus digestivus antibiotische therapie dient te worden voortgezet doorgaan met:

  • cefuroxim 1500 mg 3dd en metronidazol 500 mg 3dd iv
  • evt. + gentamicine 1 dd iv volgens TDM en o.b.v. bloedspiegels.

 

Bariatrische chirurgie

Ingreep met duur < 1 uur: 

- Gemiddeld postuur: cefazoline 1 g iv eenmalig    

- Morbide obese patiënt (BMI > 40 kg/m2): cefazoline 2 g iv eenmalig   

- Bij lichaamsgewicht > 175 kg: overweeg cefazoline 3 g iv eenmalig   

 

Ingreep met duur > 1 uur: 

- Gemiddeld postuur: cefazoline 2 g iv eenmalig     

- Morbide obese patiënt (BMI > 40 kg/m2): cefazoline 3 g iv eenmalig   

 

Een hernieuwde dosering is nodig bij een operatieduur van >2 keer de t1/2 (deze is voor cefazoline: 1,5 – 2 uur) en bij bloedverlies van > 1500 ml 

 

Toevoeging metronidazol bij bariatrische ingreep afhankelijk van waar wordt geopereerd, bij openen dunne darm: mini gastric bypass / gastric bypass: + metronidazol 500 mg iv eenmalig

 

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-443937.6
Bijgewerkt: 01/26/2021 - 12:23
Status: Published