Overslaan en naar de inhoud gaan

comm-acq pneumonie - onbek verw - matig ernstig

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

benzylpenicilline iv 1milj. IU 4dd 5 dagen

of

amoxicilline iv 1000mg 4dd 5 dagen

Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 4dd

Opmerking: Bij aspiratie
Medicatie:

benzylpenicilline iv 2milj. IU 6dd

of

ceftriaxon iv 2000mg 1dd

Opmerking:

Bij recent verblijf in land met hoge prevalentie penicilline-resistente S. pneumoniae

≥ 18 jaar

Indicaties: Betalactam allergie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

cefuroxim iv 1500mg 3dd 5 dagen

Algemene opmerkingen

matig-ernstige CAP: AMBU-65 2; PSI 3-4

Als een patiënt één of meer van de volgende risicofactoren heeft moet er binnen 24 uur een Legionella-urineantigeentest verricht worden: 1. Recent bezoek aan het buitenland 2. tijdens een Legionella epidemie 3. Onvoldoende verbetering na ≥ 48 uur behandeling met een beta-lactam antibioticum: behandel als ernstige CAP

Klik hier voor Flowchart CAP

Voor advies middelen iv orale switch link door naar Switchprotocol.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-394591.5
Bijgewerkt: 06/25/2024 - 09:27
Status: Published