profylaxe bij recidiverende cystitis

Algemene opmerkingen

1. Continue profylactische toediening van antibiotica kan resistentie induceren en dient dan ook zoveel mogelijk te worden vermeden.

2. Alleen overwegen indien meer dan 3 symptomatische urineweginfecties per jaar optreden.

3. Wanneer de samenhang met geslachtsgemeenschap heel duidelijk is, verdient profylaxe postcoÏtum de voorkeur. (Trimetoprim 100 mg, Nitrofurantoine 50-100 mg maximaal 1dd).

4.Bij kinderen profylaxe alleen in te stellen door kinderarts en/of uroloog.

Profylaxe (bij drie of meer urineweginfecties binnen één jaar):

  • postmenopauzale vrouwen: vaginaal estriol ovules of crème (eenmaal daags 0,5 mg, na 2 weken af te bouwen tot maximaal 0,5 mg tweemaal per week), gedurende maximaal 6 maanden.
  • continue antibioticaprofylaxe. gedurende 6-12 maanden: nitrofurantoïne (50-100 mg) of trimethoprim (100 mg), 1 dd voor de nacht;

 

Bronnen

Categorie
Metadata

Swab vid: G-228520.2
Bijgewerkt: 07/16/2021 - 17:33
Status: Published