Overslaan en naar de inhoud gaan

itraconazol

J - Antiinfectives For Systemic Use -> J02 - Antimycotics For Systemic Use -> J02A - Antimycotics For Systemic Use -> J02AC - Triazole Derivatives -> J02AC02 - Itraconazole
Administratie categorie: Vrij Medicatie groep: antifungaal Brand name: Trisporal

Grenswaarden

≥ 18 jaar
Gewicht ROA Dosering
ROA:
po
Dosering:
min. 100mg 1 dd tot max. 200mg 2 dd
ROA:
iv
Dosering:
min. 100mg 1 dd tot max. 200mg 2 dd

Nierfunctie

≥ 18 jaar
ROA GFR Dosering Interval Opmerkingen
ROA: iv
GFR:
<30
Dosering:
niet voorschrijven
Opmerkingen:
oraal mag wel
Renale eliminatie: 0%
Dosering: onafhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie-vervangende therapie

CAPD: Aanpassen van de dosis of het doseerinterval is niet nodig. Itraconazol is slecht oplosbaar en wordt intraveneus toegediend met de hulpstof hydroxypropylbetadex. Het is onbekend of hydroxypropylbetadex wordt verwijderd door peritoneaal dialyse

Hemodialyse: Aanpassen van de dosis of het doseerinterval is niet nodig. Itraconazol is slecht oplosbaar en wordt intraveneus toegediend met de hulpstof hydroxypropylbetadex. Hydroxypropylbetadex wordt verwijderd door hemodialyse.

Interacties

Interactie met (ATC): Interactie met: Verwacht effect:
Interactie met (ATC):
A02BC - Proton Pump Inhibitors
Interactie met:
geldt niet voor drank
Verwacht effect:
verlaging absorptie itraconazol
Interactie met (ATC):
A02BA - H2-Receptor Antagonists
Interactie met:
geldt niet voor drank
Verwacht effect:
verlaging absorptie itraconazol
Interactie met (ATC):
A03FA02 - Cisapride
Interactie met:
Verwacht effect:
toename cardiotoxiciteit cisapride
Interactie met (ATC):
R06AX12 - Terfenadine
Interactie met:
Verwacht effect:
toename cardiotoxiciteit terfenadrine
Interactie met (ATC):
J01FA09 - Clarithromycin
Interactie met:
Verwacht effect:
verhoging plasmaconcentratie itraconazol
Interactie met (ATC):
C01AA05 - Digoxin
Interactie met:
Verwacht effect:
verhoging plasmaconcentratie digoxine
Interactie met (ATC):
N03AB02 - Phenytoin
Interactie met:
Verwacht effect:
sterke verlaging itraconazol plasmaconcentratie
Interactie met (ATC):
J05AG01 - Nevirapine
Interactie met:
Verwacht effect:
verhoging plasmaconcentratie nevirapine en itraconazol
Interactie met (ATC):
J05AE - Protease Inhibitors
Interactie met:
Verwacht effect:
verhoging plasmaconcentratie proteaseremmers
Interactie met (ATC):
J04AB02 - Rifampicin
Interactie met:
Verwacht effect:
verlaging plasmaconcentratie itraconazol
Interactie met (ATC):
J04AB04 - Rifabutin
Interactie met:
Verwacht effect:
verlaging plasmaconcentratie itraconazol
Interactie met (ATC):
L04AD01 - Ciclosporin
Interactie met:
Verwacht effect:
verhoging ciclosporineconcentratie in volbloed
Interactie met (ATC):
L04AD02 - Tacrolimus
Interactie met:
Verwacht effect:
verhoging plasmaconcentratie tacrolimus
Interactie met (ATC):
L04AA10 - Sirolimus
Interactie met:
Verwacht effect:
verhoging plasmaconcentratie sirolimus
Interactie met (ATC):
B01AA - Vitamin K Antagonists
Interactie met:
Verwacht effect:
toename werking orale anticoagulantia

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.
Metadata

Swab vid: M-2134.2
Bijgewerkt: 06/16/2019 - 20:05
Status: Published

Externe links
Categorie