Endoscopische procedures

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur iv 2000/200mg eenmalig

Opmerking:

Percutane Endoscopische Gastrotomie (PEG)

 

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij penicilline allergie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

cefuroxim iv 1500mg 1dd

Opmerking:

eenmalig bij Percutane Endoscopische Gastrotomie (PEG)

Algemene opmerkingen

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-128615.5
Bijgewerkt: 12/08/2020 - 16:42
Status: Published