Overslaan en naar de inhoud gaan

gentamicine

J - Antiinfectives For Systemic Use -> J01 - Antibacterials For Systemic Use -> J01G - Aminoglycoside Antibacterials -> J01GB - Other Aminoglycosides -> J01GB03 - Gentamicin
Administratie categorie: Vrij Medicatie groep: antibacterieel

Grenswaarden

GewichtROADosering
ROA:
iv
Dosering:
min. 5mg/kg 1 dd tot max. 7mg/kg 1 dd

Nierfunctie

≥ 18 jaar
ROAGFRDoseringIntervalOpmerkingen
ROA: iv
GFR:
50 - 80
Interval:
36 uur
GFR:
30 - 50
Interval:
48 uur
GFR:
10 - 30
Dosering:
doseren op geleide van de serumconcentratie
Renale eliminatie: 90%
Dosering: afhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie-vervangende therapie

CAPD: Normale aanvangsdosis, vervolgens interval verlengen op geleide van de spiegel.

Hemodialyse: Normale aanvangsdosis, vervolgens interval verlengen op geleide van de spiegel. Op dialysedagen: bij toedienen voor dialyse normale dosis; bij toedienen na de dialyse de helft tot een derde van de dosis.

CAV / VVHD: Normale aanvangsdosis, vervolgens interval verlengen op geleide van de spiegel.

Interacties

Interactie met (ATC): Interactie met: Verwacht effect:
Interactie met (ATC):
L04AD01 - Ciclosporin
Interactie met:
Verwacht effect:
verhoogde kans op nefrotoxiciteit
Interactie met (ATC):
L01XA01 - Cisplatin
Interactie met:
in de afgelopen 6 maanden
Verwacht effect:
verhoogde kans op nefrotoxiciteit
Interactie met (ATC):
J01XA01 - Vancomycin
Interactie met:
Verwacht effect:
verhoogde kans op nefrotoxiciteit
Interactie met (ATC):
C03CA01 - Furosemide
Interactie met:
Verwacht effect:
verhoogde kans op nefro- en ototoxiciteit
Interactie met (ATC):
J02AA01 - Amphotericin B
Interactie met:
Verwacht effect:
verhoogde kans op nefro- en ototoxiciteit
Interactie met (ATC):
Interactie met:
neuromusculaire spierrelaxantia
Verwacht effect:
toename neuromusculaire blokkade

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.

Algemene opmerkingen

Obesitas (zie ook TDM monografie gentamicine/tobramycine)

Zowel lichaamsgewicht als de nierfunctie heeft een belangrijke invloed op de farmacokinetiek van gentamicine. Recent is op basis van farmacokinetisch onderzoek in niet-obese, obese en morbide obese individuen een doseeradvies voor patiënten met een lichaamsgewicht >100 kg opgesteld. Dit doseeradvies houdt rekening met de nierfunctie, gemeten als CKD-EPI, en het lichaamsgewicht. Hiermee kan een vergelijkbare AUC worden bereikt als die wordt verwacht bij niet-obese patiënten met een normale nierfunctie die 6 mg/kg TBW krijgen. Het advies is om direct na de eerste gift spiegels te meten om de vervolgdosering en doseerinterval te individualiseren.

Tabel genta/tobra doseren bij obesitas en nierfunctieproblemen

# Overweeg een 25% lagere dosering bij patiënten opgenomen op de IC.

Metadata

Swab vid: M-1481.3
Bijgewerkt: 07/07/2022 - 13:41
Status: Published

Externe links
Categorie