Skip to main content

algemene principes - doseringen bij obesitas en bij kinderen

General comments

Dosering bij obesitas

Ingreep met duur < 1 uur: 

- Gemiddeld postuur: cefazoline 1 g iv eenmalig    

- Morbide obese patiënt (BMI > 40 kg/m2): cefazoline 2 g iv eenmalig   

- Bij lichaamsgewicht > 175 kg: overweeg cefazoline 3 g iv eenmalig   

 

Ingreep met duur > 1 uur: 

- Gemiddeld postuur: cefazoline 2 g iv eenmalig     

- Morbide obese patiënt (BMI > 40 kg/m2): cefazoline 3 g iv eenmalig   

 

Een hernieuwde dosering is nodig bij een operatieduur van >2 keer de t1/2 (deze is voor cefazoline: 1,5 – 2 uur) en bij bloedverlies van > 1500 ml 

Clindamycine: bij patiënten met een lichaamsgewicht > 180 kg de dosering clindamycine verhogen van 600 mg naar 900 mg.

Metronidazol: het advies is om de dosering metronidazol niet aan te passen bij patiënten met overgewicht.

Vancomycine: bij patiënten met een totaal lichaamsgewicht boven de 100 kg de vancomycine doseren als 10 mg/kg totaal lichaamsgewicht.

 

Voor dosering bij kinderen zie het hoofdstuk Algemene principes- Doseringentabel (1 maand - 18 jaar)

 

Sources

Menu position
Metadata

Swab vid: G-397425.2
Updated: 06/10/2022 - 15:22
Status: Published